Kolejka (pociąg) CG02

Wymiary: 1,9 m x 2,2 m olejka