Polityka prywatności / RODO
Ochrona danych

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1). W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w SPAWARTS Artur Stasik Spółka Jawna w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta oraz jego pracowników i współpracowników:

 

1. Administratorem danych jest: SPAWARTS Artur Stasik Spółka Jawna z siedziba w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 9, NIP: 5472151559.

 

2. Państwa dane przetwarzane będą drogą elektroniczną i papierową: – w celu zawarcia i wykonania umowy;

– w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator (na podstawie Art. 6, ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego;
– w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora).

 

3. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez SPAWARTS Artur Stasik Spółka Jawna to:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:
– podstawowych działań związanych z wykonanie umowy;
– podmiotów wspierających wykonanie umowy (min.: firmy kurierskie, firmy windykacyjne);

 

6. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia.

 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu:
– prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą;
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;
– prawo do ograniczenia przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez SPAWARTS Artur Stasik Spółka Jawna narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Informujemy również Państwa, że SPAWARTS Artur Stasik Spółka Jawna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.