Kolejka (pociąg) CG01

Wymiary: 2,5 m x 3,0 m kolejka